Финансов лизинг

Схемата за лизинг е финансов механизъм за подкрепа на начинаещи, микро и малки предприятия и земеделски производители, които иначе не биха разполагали с достъп до кредитиране. Обект на лизинг са всякакви дълготрайни материални активи (машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар, др.). Вещите, закупени по Схемата за финансов лизинг, трябва да се използват за производство, търговия и/или предоставяне на услуги.


Можете да закупите:
 • машини и оборудване за производство и услуги
 • селскостопанска техника
 • транспортни средства за фирмена дейност
Лизингът ще ви помогне да:
 • стартирате собствен бизнес
 • разширите производството си
 • достигнете европейско качество
 • внедрите нови продукти
Кой може да кандидатства за лизинг:
 • работещи и стартиращи фирми в областта на производството и услугите
 • селскостопански производители и кооперации
 • занаятчии и хора със свободни професии
Какви са предимствата?
 • без такси и комисионни
 • без ипотека или други залози
 • предсрочно погасяване без наказателна такса
 • гъфкав гратисен период според нуждите на вашия бизнес
 • съдействие при подготовка на документи при кандидатстване
 • клиентът може сам да предложи доставчик
 • консултации и съдействие за намниране на пазари
 • за стартиращ бизнес - безплатно обучение и безплатно изготвяне на бизне план
 • за съществуващ бизнес не се изисква бизнес план
Три стъпки до получаване на Лизинг:

СТЪПКА 1:Проучете възможностите
Свържете се с Бизнес център Пещера и обсъдете с консултантите своята идея. Изберете погасителен план според нуждите на вашия бизнес.

СТЪПКА 2:Кандидатстване
Подгответе необходимите документи със съдействието на нашите консултанти

СТЪПКА 3:Одобрение и доставка на оборудване
След одобрението Бизнес центърът организира доставката и регистрацията на лизинговите активи

Продукти за схемата за финансов лизинг


Параметри на лизинговите продукти на проект JOBS

Стартирай с JOBS лизинг

JOBS Лизинг

JOBS Агро Лизинг

Целеви клиенти

Стартиращи предприемачи(до12 месеца от началото на дейността)

Действащи микро и малки предприятия и др. Предприемачи с действащ бизнес

Земеделски производители или предоставящи услуги със земеделска техника

Максимален размер на лизинга

До 15 000 лв.

До 30 000 лв

До 30 000 лв.

  (с опция до 35 000 лв *)

Гъвкав гратисен период

До 9 месеца **

До 6 месеца

До 9 месеца **

Годишна лихва

ОЛП + 8%

ОЛП + 8%

ОЛП + 8%

Срок за изплащане на лизинга

До 48 месеца

До 48 месеца

До 48 месеца

Първоначална вноска

Мин 10% от стойността на оборудването

Мин 20% от стойността на оборудването

Мин 20% от стойността на оборудването


*  само за нова селскостопанска техника с регистрационен режим

** от които максимум 6 месеца през първата година

За повече информация: гр. Пещера, ул. Михаил Такев № 54
тел: 0350 6 62 30